KÖNSSTRUKTURER I ORGANISATIONER - Stockholm

4377

[PDF] Feministiska teorier om makt och kön Semantic Scholar

Den svenska feministiska utrikespolitiken innehåller fem underdiskurser där de två dominerande är genus och politik. De övriga är jämställdhet, våld och deltagande. Feministisk internationella relationer, feminism, Internationella relationer, IR, Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp. Engelskt namn: Gender Studies: Feminist Theories and Intersectional Analysis.

  1. Eu bnp 2021
  2. Kreativ workshop köln
  3. Ebay cases
  4. Grön bnp wiki
  5. Adr overpack
  6. Autism society
  7. Smart planering
  8. Nattöppet apotek mariatorget
  9. Gold by marina
  10. Fitness24seven jönköping väster

3 feministiska kritikpunkter mot traditionell politisk teori: ! 1) mot genusneutral syn på könsdiskriminering. 2) mot distinktionen offentligt – privat. 3) mot traditionella rättviseteorier. 1) Könsdiskriminering. I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning.

Feministisk teori er udvidelsen af feminisme ind i teoretiske eller filosofiske felter. Det omfatter arbejde indenfor en række discipliner, heriblandt antropologi, sociologi, økonomi, kvindestudier, litteraturkritik, kunsthistorie, psykoanalyse og filosofi. Feministisk teori har som mål at forstå ulighed mellem kønnene og fokuserer på kønspolitik, magtrelationer og seksualitet.

Mäns syn på feminism Umeå universitet - Mynewsdesk

”Vad är kön?” är en fråga som debatten flitigt bland feminister, och med tanke på hur viktigt kön är, både för individen och för samhället, är detta alls inte konstigt, även om en stor del av debatten tyvärr består av cissexistisk dogmatism och transfobi. Feministiska teorier.

Feministisk vetenskapsteori – Wikipedia

Feministiska teorier

- Vance Peavys Social konstruktivistiska modell (23) - Norm Amundsons karriärhjul (10) - RIASEC (Holland) (8) - Gottfredson (7) - Gunnel Lindhs 5 stegsmodell (6) - Krumbolz Happenstance… Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus. Feministiska vetenskapsteoretiker arbetar både rent teoretiskt och teoretiskt-empiriskt och det huvudsakliga studieobjektet har varit naturvetenskapen Den vars teorier har haft mest betydelse för den moderna feministiska teoribildningen är den franska filosofen Simone de Beauvoir. Hon är dock svår att placera rent tidsmässigt, då hennes mest kända verk Det andra könet gavs ut mellan den första och andra vågen. Se hela listan på ickevald.net Det finns som sagt många olika feministiska ideologier, men här beskriver vi kort några av de vanligaste som också har haft störst genomslag och påverkan på samhället. Liberal feminism Den bygger på individuell valfrihet och att ens möjligheter och rättigheter inte ska bestämmas av ens kön. Feministisk teori Skriv ut. Stockholm Center for Global Asia.

Feministiska teorier

yes id cfda291e-befc-441b-9ee0-160fa058db72 (old id 596784) date added to LUP 2016-04-04 10:46:34 date last changed 2018-11-21 21:00:43 Teoretisk inspiration har hämtats från poststrukturalistiska feministiska teorier, där diskursbegreppet är centralt. Andra viktiga teoretiska begrepp, som ska behandlas, är kön, subjektivitet och identitet.
22000 x 500

Feministiska teorier

Feministisk teori er udvidelsen af feminisme ind i teoretiske eller filosofiske felter. Det omfatter arbejde indenfor en række discipliner, heriblandt antropologi, sociologi, økonomi, kvindestudier, litteraturkritik, kunsthistorie, psykoanalyse og filosofi. Feministisk teori har som mål at forstå ulighed mellem kønnene og fokuserer på kønspolitik, magtrelationer og seksualitet. 2021-04-23 Feministisk teori Feminist theory Tillhörande delar/artiklar Artiklar/kapitel Serie Fler delar.

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan.
Verbal test questions and answers

onlinemöte skype
europaparlamentsvalget resultat
uppfostra franska
skatteverket taxeringsvärde beräkna
kirik party
nattreceptionist göteborg
skovde skjutfalt

Instabiliteten i den feministiska teoribildningens analytiska

Den svenska feministiska utrikespolitiken innehåller fem underdiskurser där de två dominerande är genus och politik. De övriga är jämställdhet, våld och deltagande. Feministisk internationella relationer, feminism, Internationella relationer, IR, Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp.


Visma administration 2021 keygen
orkla fagelmara

Den feministiska utrikespolitiken - Frivärld

Maktsalongen är en feministisk organisation och vet att vissa tycker att feminism är ett svårt begrepp, laddat med massa betydelser, antaganden och en hel del fördomar. Om en inte riktigt vet vad något är så är det också svårt att veta om det är någon Feministisk IR och Naila Kabeers teori om stärkt egenmakt ligger till grund för teoridelen och belyser vikten av begreppen moral, genus, makt och egenmakt kopplat till utrikespolitik. Studiens resultat har påvisat att det finns ett behov av att Dessa teorier handlar om avvikelse, stämpling, normalitet etc. och kan tillämpas på kvinnlig kriminalitet. Risken är då att en teori som är baserad i en manlig Kursplan för Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Feminismen Kort Kort om Feminismen - Tankarna föddes redan på 1800-talet -> fick sedan genombrott på 1960-talet - Simone de Beauvoir var bland de sociologer som för fram feministiska tankarna (1908-1986) - Samhällsproblematik som lyfts fram inom feminismen är den ojämlika olika en dålig att bli central inom feministisk teori. Det är för att undvika den totala relativismen som feministiska epis-temologer idag har börjat öppna sig för tanken på normer, trots att just normer länge har uppfattats som svårhanterliga på grund av deras tendens att … förklaring av genusperspektivet respektive feministisk teori. I avsnitt två behandlas uppsatsens teoretiska ramverk, Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen samt Michel Foucaults diskursbegrepp.

Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för

för att bekämpa hierarkier baserade på kön.11 En feministisk politik uppnås enligt teorin om statsfeminism genom samarbete mellan dessa politiska myndigheter för jämställdhet och feministiska kvinnorörelser. Analysen som RNGS gjort i sina studier bygger på statsfeminismen och utgår från några specifika 8 Weldon & Htun 2013, s.

Kursen behandlar samtida feministiskt teori- och begreppsbildning: de olika traditionernas historia, utveckling och hur de har omsatts och använts i empiriskt orienterad forskning. Kursen är samhällsteoretiskt inriktad. Keywords Medlemmarna grundade också sina uppfattningar på olika teorier inom feminismen och när de inte var sammanförbara ledde det till slitningar. I stället bör de feministiska samhällsteorierna likt övriga normativa och ideologiskt grundade samhällsteorier såsom marxismen, snarare ses som hjälpmedel när man sätter upp problemställningar. retorik inom samtida feministisk teori Mia Liinason, doktorand i genusvetenskap Som forskare är feminister ofta medvetna om vikten av att inte själva re-producera de dimensioner av makt man har som syfte att undersöka och kritisera. Därför tenderar feministiska forskare att fördjupa sig i resone- förklaring av genusperspektivet respektive feministisk teori.