Moden teknologi - For Jernbane

6420

Moden teknologi - For Jernbane

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddettilsvarer den faktiske overføringen av olje- og fondsinntekter tilstatsbudsjettet fra Statens pensjonsfond utland, som sørger forat statsbudsjettet går i balanse. Det oljekorrigerte underskuddeti 2017 anslås nå til 250,6 mrd. kroner, mot 259,5 mrd. kroner isaldert budsjett.

  1. Lana pengar utan sakerhet svar direkt
  2. Lastbil privat bruk fardskrivare
  3. Brottsstatistik stockholm förorter

Les mer om dem som bidrar med riktige tall til klimagassregnskapet. Klimaregnskapet består av to analyser: utslippsregnskap for fylkets geografiske område og klimafotavtrykk for fylkeskommunal virksomhet i fylket. Mens utslippsregnskapet ser på (SSB tabell 08940) Norge har satt seg flere ambisiøse klimamål med … 2020) er det angitt 621 214 sau over ett år og 636 429 sau under ett år i 2030 (tall fra SSB utslippsregnskap, trend fra NIBIO 2019). I 2018 var tilsvarende tall 669 711 og 696 357. Tallene beskriver en reduksjon i antall dyr fra 2018 på 7,2 prosent for dyr over ett år og 14 prosent for dyr under ett år. "Dette flertallet viser til at Norges utslippsregnskap i dag rapporteres til FN og at dette utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk Institutt … • Basert på nasjonalt utslippsregnskap (SSB/SFT) • Fordeles på kommunene ved bruk av nøkkelfaktorer: – innbyggertall, kjt.km, antall kg avfall til deponi, mål med dyrka mark, antall husdyr, m2 bygninger, osv. – Fordelingsnøklene ble etablert i 1998 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hentet inn nye og lavere usikkerhetsberegninger.Disse tallene erstatter gamle aktivitetsdata og utslippsfaktorer som tidligere har bidratt mye til den totale usikkerheten i landets utslippsregnskap.I tillegg har SSB og Statens forurensningstilsyn… motorredskaper er holdt utenfor i denne rapporten, men inkluderes i SSB og Miljødirektoratets statistikk om utslipp fra mobile kilder.

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Lasse Juliussen, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Benjamin Grønvold, Gunnar Gundersen og Ove Bernt Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Marit Arnstad, og fra Utslippsregnskap 1990-2004. Etablering av datagrunnlag forlikevektsmodeller, teknisk dokumentasjonsnotat.

Moden teknologi - For Jernbane

Klimagassutslipp 2017. Kilde: Miljødirektoratets utslippsregnskap over klimagasser i fylker og kommuner   ¹ SSB Natur og miljø økt import av matvarer ført til at deler av utslippene som følge av norsk matkonsum framkommer i produksjonslandets utslippsregnskap.

Moden teknologi - For Jernbane

Ssb utslippsregnskap

I 2012 var Norges CO 2-utslipp fra innenriks sjøfart og fiske på 4,2 millioner tonn. I 2018 var utslippene 3 millioner tonn. Det er mulig tallene er korrekte. Berit Storbråten SSB Målene under Parisavtalen er å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, sentralbyrås utslippsregnskap viser at utslippene av klimagasser fra jordbruk var på ca. 4,5 mill. tonn CO 2-ekvivalenter i 2017 (foreløpige tall). Jordbruket anbefales å forbedre sitt utslippsregnskap, og bedre synliggjøre effekten av egne tiltak.

Ssb utslippsregnskap

denne indikatoren ikke fanger opp den reelle norske. reiseliv er andre eksempler.
Windows surfplatta begagnad

Ssb utslippsregnskap

SSB bruker denne metoden i sine nasjonale utslippsregnskap. En slik metode er ryddig og oversiktlig, blant annet fordi den har så tydelige avgrensninger. Perspektivet har likevel sine begrensninger da den ikke identifiserer utslipp knyttet til områdets eget forbruk eller … CUTE -Clean Urban Transport for Europe, A fuel cell bus project in 9 European citiesA fuel cell bus project in 9 European cities SSB har, på bestilling fra Miljødirektoratet, gitt prosjektet et mer detaljert uttrekk av kjørelengdestatistikken enn det som er tilgjengelig gjennom statistikkbanken. Miljødirektoratet har vært behjelpelig med et detaljert uttrekk fra «Handbook of Emission Factors for Road Transport» (HBEFA). I vårt offisielle utslippsregnskap er utslippene fra sjøfart og fiske beregnet basert på salg av petroleumsprodukter.

Miljødirektoratet har vært behjelpelig med et detaljert uttrekk fra «Handbook of Emission Factors for Road Transport» (HBEFA).
Johan rohde silver

postnord ica supermarket vaxholm
ändrad användning fritidshus
jamkazam latency
vad hette berget som moses befann sig på när han fick tio guds bud_
vattenhallen malmö
beroendecentrum stockholm avd 54

Moden teknologi - For Jernbane

Industriregionen Vestfold og Telemark. Foto: www.mostphotos.com 22,2 milliarder kroner årlig. 19 000 arbeidsplasser.


Walter bilgram
kommissionslager umsatzsteuer

Moden teknologi - For Jernbane

år. I Gol har klimagassutslippene økt med ca 10 prosent fra 1991 til 2006. I samme periode økte folketallet med 4 prosent (figur 6 og 7). Norges utslipp av klimagasser i 2014 tilsvarte 53 millioner tonn CO2, viser Miljødirektoratets rapport til FNs klimakonvensjon.

Moden teknologi - For Jernbane

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utslipp til luft - årlig - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet. Klimagassregnskap.

Kilde: SSB tabell 11713 Landet. Klimagassutslipp 2017. Kilde: Miljødirektoratets utslippsregnskap over klimagasser i fylker og kommuner   ¹ SSB Natur og miljø økt import av matvarer ført til at deler av utslippene som følge av norsk matkonsum framkommer i produksjonslandets utslippsregnskap. 10. mai 2019 Vi bruker jo tallene fra SSB, som en offisiell leverandør av tall, men når seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser ved Miljødirektoratet.