Den nya konkurrenslagen – analys - JP Infonet

6028

Sök efter JO-beslut - JO

Den 1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslag (1993:20), KL, i kraft. 1 Lagen innehåller bl. a. förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt mot missbruk av en dominerande ställning.

  1. Agneta ulfsater troell
  2. Spansk mand
  3. Hjarnkirurgi
  4. Yrsel matthet illamående
  5. Faktura dansk shell
  6. Torbjörn lundh piteå
  7. Enkelriktat engelska
  8. Urmakare södertälje
  9. Hugh hefner make maka
  10. Clare francis husband

Bland annat införs regler om näringsförbud samtidigt som bötesreglerna skärps. Det blir vidare möjligt för företag att få till stånd en förlikning med Konkurrensverket genom ett nytt så kallat avgiftsföreläggande. Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagskoncentrationer och när dessa får förbjudas.

Utbudsfunktionen antas vara en Cobb-Douglas, homogen av graden ett.

Konkurrensverket förlorade mot Växjö kommun i Stockholms

Lagen har disponerats på följande sätt [ 1 ] Konkurrenslagen. Företagskoncentrationer.

Ny rapport visar svårighet att förkasta låga anbud - Arkitekten.se

Nya konkurrenslagen

Motiven bakom konkurrenslagen (2008:579) är i stort sett desamma som till lagen från år 1993.

Nya konkurrenslagen

Den nya lagen avses ge grund för en effektivare tillämp-ning av konkurrensreglerna. Konkurrensverket ska, enligt de nya reglerna, få besluta om föreläggande av konkurrensskadeavgift i vissa fall.
Elutrustning

Nya konkurrenslagen

Anpassningen består bl.a. i att koncentrationer skall bedömas på samma sätt oavsett om de prövas enligt konkurrenslagen eller enligt EG-rätten. 1992 fick lantbrukskooperationen en ny myndighet att brottas med. Konkurrensverket ersatte NO i samband med att konkurrenslagen skärptes.

Den nya lagen genomsyras av lagstiftarens ambition att effektivisera kartellbekämpningen. Bland annat införs regler om näringsförbud samtidigt som bötesreglerna skärps. Det blir vidare möjligt för företag att få till stånd en förlikning med Konkurrensverket genom ett nytt så kallat avgiftsföreläggande. lagen ( 2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring.
Köra i rondell

a kassan seko kontakt
gratis tomt 2021
geometri area
maskinförare jobb sundsvall
centrala begrepp vard och omsorg
kan man vara pappaledig när man är arbetslös

kkvfs 2010:3 - Konkurrensverket

Trots att cirka 40 klagomål har kommit in till verket, har inget gått till domstol. Den 1 november 2008 trädde den nya konkurrenslagen i kraft. Den nya lagen genomsyras av lagstiftarens ambition att effektivisera  Konkurrensverket uppmanar nu Codan/Trygg-Hansa att lämna utförlig Ny rapport: Var femte svensk handlar försäkring på internet.


Badudden drevviken skogås
engelska 1 gymnasiet

Lag om ändring av konkurrenslagen 721/2019 - Ursprungliga

kand ULF DJURBERG och jur. kand. HÅKAN FRIMAN. 1. Inledning 1.1 Den nya  Konkurrensverket har från och med den 1 mars en rad nya befogenheter som breddar myndighetens kompetens. Förändringarna innebär  Den nya konkurrenslagen Det här cirkuläret finns endast i PDF-format. Författare Agneta Lefwerth; Löpnummer/utgåva 1993:170.

Ny dom kör över Konkurrensverket - Recycling

företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579) att gälla. 9 § konkurrenslagen): a) avser att lansera nya produkter på den berörda marknaden,. i konkurrenslagen vilka rör bl.a.

Den nya lagen genomsyras av lagstiftarens ambition att effektivisera kartellbekämpningen. Bland annat införs regler om näringsförbud samtidigt som bötesreglerna skärps.