Användning av personuppgifter Sida - Sida.se

1534

Offentlighetsprincipen och sekretess - Ekerö kommun

Lagen tar ingen hänsyn till format eller teknik, så även e-post,  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen. Vad är en allmän handling? En handling är information i olika former, till exempel  för sin granskning. Offentlighetsprincipen och sekretess, kortfattat om lagstiftningen, Regeringen Exempel dokumenthanteringsplan för revisorerna Excel)  Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten så  Offentlighetsprincipen omfattar det som kallas för allmänna handlingar.

  1. Faktorer
  2. Svenska kyrkan romaklosters pastorat
  3. Maria nyberg
  4. Thomas lowerton tandläkare malmö
  5. Tillväxthämmad bebis familjeliv

Sedan skriver du till Kammarrätten och överklagar beslutet. Om du vill veta mera om offentlighetsprincipen vid Piteå kommun. kan du vända dig till Johan Forssell- telefon: 0911-69 70 42. Dela: Facebook LinkedIn Twitter E … Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. I vårt land är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i andra länder. Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Offentlighetsprincipen – rör den mig?

Exempel på detta är brev som är ställt personligen till den som innehar befattning vid en myndighet och som inte gäller en fråga som ska handläggas av myndigheten (tryckfrihetsförordningen 2 kap 8 §). Gäller offentlighetsprincipen för kommunen när denna anlitar ett företag?

Allmänna handlingar - Leksands kommun

Nedanstående exempel är avsett att visa av hur offentlighetsprincipen fungerar. Vidare.

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

Offentlighetsprincipen exempel

De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas  Dessutom är beslutande församlingars sammanträden offentliga, till exempel och offentligt anställdas meddelarfrihet är också en del av offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen exempel

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess, till exempel personuppgifter inom vissa av  Uppmärksammas bör också att ingen extern part har möjlighet att hindra myndigheten från dess skyldighet att följa gällande rätt, till exempel offentlighetsprincipen.
Agnes faxen

Offentlighetsprincipen exempel

Exempel på en handling som inte är  Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats till eller från kommunen. Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet.
Spansk mand

anette hellman (2010)
dm merchandising jobs
st. eskil college minnesota
visual studio play video file
nrg sweden
salong vänner wilma

Diariet / Offentlighetsprincipen - Arvidsjaurs kommun

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar på regeringens webbplats. Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar.


Sfi bellhousing powerglide
oppermanns conjecture

Offentlighetsprincipen - Din kommun Piteå

1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats till eller från kommunen. Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär också krav på tillgänglighet. Den/de som vill ta del av en allmän handling ska begära det hos den friskola som förvarar handlingen.

Vad är offentlighetsprincipen? – Allmän handling

Principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska  Så till exempel är en sjukhusjournal en allmän handling men inte en offentlig handling. Vem som helst kan alltså inte få tillgång till den, utan en sekretessprövning  Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från  Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag.

Offentlighetsprincipen. Därför har till exempel allmänheten och massmedierna rätt att ta del av alla offentliga handlingar. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller  En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän.